Finaliści konkursu

Podczas uroczystej gali, która odbyła się 12 października w Regionalnym Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze poznaliśmy laureatów konkursu „Fundusze Europejskie warte zachodu”. Spośród nominowanych 15 projektów, Kapituła konkursu wybrała 5 Gwiazd, laureatów w każdej kategorii. Kapituła przyznała również dodatkową nagrodę w kategorii: Projekty Województwa Lubuskiego. Swoją Gwiazdę wskazał także prof. Waldemar Sługocki, poseł na Sejm RP.


Gwiazda w kategorii: Atrakcyjny region

 • Regionalne Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze za projekt:
  Rozbudowa i nadbudowa budynku Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze wraz z restauracją zabytkowego parku

Dzięki Funduszom Europejskim wyremontowano budynek, w którym od 1996 r. działa Regionalne Centrum Animacji Kultury. W 2020 r. dzięki dotacji w miejscu dawnych garaży powstał nowoczesny budynek, bardzo dobrze wkomponowany w willowe otoczenie ulicy Sienkiewicza. Znajduje się tu m.in. wielofunkcyjna sala widowiskowa na ok. 150 osób, hole wystawowe, trzy mniejsze sale z możliwością połączenia z przestrzenią holu, sala taneczna i garderoby. Największa sala, wyposażona w nowoczesne nagłośnienie i oświetlenie, wykorzystywana jest na duże imprezy kulturalne. Z kolei w przestronnej sali tanecznej ćwiczenia i próby przeprowadza Lubuski Zespół Pieśni i Tańca im. Ludwika Figasa.

Nominacje:

 • Lubuskie Stowarzyszenie Miłośników Browarnictwa za projekt: Stara Słodownia – skarbnicą wiedzy, smaków i zapachów
 • Powiat Nowosolski za projekt: Kolej na rower – budowa ścieżek rowerowych w ramach rozwoju transportu ekologicznego na terenie powiatu nowosolskiego

Gwiazda w kategorii: Inteligentny region

 • International Chemical Company SA za projekt: Utworzenie Centrum Badania Biowęgla

Tuż przy wjeździe do Lubuskiego Ośrodka Wdrożeń i Innowacji Uniwersytetu Zielonogórskiego w Kalsku k. Świebodzina w nowoczesnym budynku modułowym mieści się INSTYTUT BIOWĘGLA ICC SA. To pierwsza w Polsce placówka zajmująca się rozwojem technologii biowęglowch. Laboratorium Instytutu zajmuje się analizą jakościową zarówno surowców jak i gotowych produktów biowęglowych oraz wytwarzaniem karbonizatu o właściwościach zbliżonych do grafenu. Ten fenomenalny materiał uzyskuje się w wyniku  termochemicznej konwersji biomasy, najczęściej odpadów roślinnych nie wykorzystanych do innych celów. Zastosowanie biowęgla jest bardzo szerokie – w budownictwie, kosmetyce, energetyce, magazynowaniu energii czy medycynie. Sprawdza się on jednak przede wszystkim w rolnictwie jako nawóz naturalny, który korzystnie wpływa na jakość gleby.

Nominacje:

 • Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa w Gorzowie Wlkp. za projekt:
  Profesjonalizacja usług ZIPH w Gorzowie Wlkp. poprzez utworzenie Lubuskiego Centrum Przedsiębiorczości
 • BIOT Sp. z o.o. za projekt:
  Inteligentne układy sensoryczne do zarządzania oświetleniem w rozwiązaniach od smart lighting do smart city. Badania i prototypowanie

Gwiazda w kategorii: Zdrowy region

 • Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o. za projekt:
  Wdrożenie zintegrowanego systemu brachyterapii HDR do kompleksowej opieki onkologicznej nad pacjentami Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o.

Projekt współfinansowany z Funduszy Europejskich umożliwił wyposażenie Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim w system do brachyterapii, służący istotnemu uzupełnieniu potencjału radioterapii w leczeniu nowotworów w różnych lokalizacjach. Brachyterapia to leczenie polegające na wprowadzeniu źródeł promieniowania do guza nowotworowego i bezpieczne podanie ekstremalnie wysokich dawek, bez uszkadzania sąsiadujących z guzem tkanek zdrowych. Źródło promieniowania może być usuwane po zabiegu (technika HDR) lub pozostawiane w guzie po leczeniu (technika ultra LDR).Zakup systemu do brachyterapii umożliwił objęcie pacjentów szpitala obiema technikami leczenia. Gorzowski szpital jest jednym z pierwszych w kraju, w którym stosowana jest technika ultra LDR. Umożliwia ona leczenie raka prostaty poprzez jednorazowe napromienianie wymagające jedynie jednodniowej hospitalizacji.

Nominacje:

 • Stowarzyszenie na rzecz Edukacji Pomost za projekt:
  Dzienny Dom Pobytu Homini w Świebodzinie
 • NZOZ Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach Sp. z o.o. za projekt:
  Sprawni w pracy, sprawni w życiu


Gwiazda w kategorii: Zielony region

 • Gmina Łęknica za projekt:
  Rewitalizacja budynku przemysłowego znajdującego się przy ul. Tadeusza Kościuszki w Łęknicy w celu dostosowania go do pełnienia nowej funkcji Centrum Kulturalno-Edukacyjnego Światowego Geoparku UNESCO Łuk Mużakowa

Turyści chcący zwiedzić jedyne na ziemi lubuskiej obiekty UNESCO, tj. Geopark Łuk Mużakowa i Park Mużakowski, mogą korzystać z profesjonalnej informacji turystycznej oraz wielu innych atrakcji nowego Centrum Kulturalno-Edukacyjnego. Uwagę gości zwraca charakterystyczna bryła budynku wykonana z produkowanej na miejscu jasnej cegły. Łuk Mużakowa należy do najlepiej ukształtowanych moren czołowych w Europie Środkowej. W miejscu dawnej Kopalni Babina powstały słynne kolorowe jeziora. Na całym terenie wyznaczono atrakcyjne trasy piesze i rowerowe biegnące wśród wyjątkowo pięknej i oryginalnej przyrody. W Centrum Kulturalno-Edukacyjnym można zwiedzić wystawę zdjęć i eksponatów.

Nominacje:

 • Poltops Sp. z o.o. za projekt:
  Budowa linii produkcyjnych do wytwarzania produktów agroużytecznych w firmie Poltops Sp. z o.o.
 • Gmina Zbąszynek za projekt:
  Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zbąszynku


Gwiazda w kategorii: Społeczny region

 • Miasto Gorzów Wlkp. za projekt:
  Centrum Edukacji Zawodowej przy ulicy Warszawskiej w Gorzowie Wlkp. w ramach Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu

Aby połączyć potencjał działających w mieście szkół technicznych oraz Centrum Kształcenia Zawodowego, w miejscu dawnego szpitala przy ul. Warszawskiej utworzono nowoczesny zespół średnich szkół zawodowych. W tym celu przeprowadzono kompleksową modernizację części obiektów poszpitalnych. Powstały też nowe budynki, w tym warsztatowy. W dobór jego wyposażenia zaangażowali się pracodawcy z regionu, z którymi szkoła ściśle współpracuje. Uczniowie korzystają z nowoczesnych pracowni ze sprzętem zbliżonym do tego, jakim dysponują współczesne firmy. Model działania Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu opiera się na współpracy szkół z pracodawcami (dualny system kształcenia). Placówka jest nastawiona na nauczanie zawodów poszukiwanych na rynku pracy. Będzie także tworzyć nowe kierunki kształcenia, przydatne w przyszłości.

Nominacje:

 • Gmina Iłowa za projekt:
  Poprawa infrastruktury edukacji przedszkolnej w gminie Iłowa
 • Gmina Kożuchów/Przedszkole Miejskie nr 1 za projekt:
  Kożuchów dzieciom 5 – dzieci przyszłości


Gwiazda w kategorii: Projekty Województwa Lubuskiego

 • Województwo Lubuskie / Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze za projekt:
  Budowa mostu przez rzekę Odrę wraz z budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 282 – etap II

Nominacje:

 

 • Szpital Uniwersytecki im. K. Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o. o za projekt:
  Utworzenie Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Szpitalu Uniwersyteckim im. K. Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.
 • Województwo Lubuskie za projekt:
  Zakup pasażerskich pojazdów kolejowych

Nagrodę specjalną ufundowaną przez prof. Waldemara Sługockiego, posła na Sejm RP otrzymał:

 • Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno-Kardiologiczny w Torzymiu za projekt:
  Program wczesnej profilaktyki nowotworowych chorób płuc “Zdrowe Płuca Lubuszan” realizowany
  w Lubuskim Centrum Pulmonologii w Torzymiu

Nagrodę internautów otrzymała:

 • Gmina Kożuchów/Przedszkole Miejskie nr 1 za projekt:
  Kożuchów dzieciom 5- dzieci przyszłości

Obejrzyj publikację