Kapituła Konkursu “Fundusze Europejskie warte zachodu”

Przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego:

  • Agnieszka Zatorska – Zastępca Dyrektora Departamentu Instytucji Zarządzającej
  • Paweł Siarkiewicz – Kierownik Wydziału Komunikacji i Promocji Departamentu Instytucji Zarządzającej
  • Daniel Roguski – Zastępca Dyrektora Departamentu Programów Regionalnych
  • Norbert Urbański – Zastępca Dyrektora Departamentu Promocji i Strategii Marki

 

Eksperci zewnętrzni:

  • dr Anna Łoś-Tomiak, Instytut Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Zielonogórskiego
  • Andrzej Szoszkiewicz, ekspert ds. promocji projektów, koordynator Biura konkursu