Budowa linii produkcyjnych do wytwarzania produktów agroużytecznych w firmie Poltops Sp. z o.o.

Zgłaszający: Poltops Sp. z o.o.

Poltops kontynuuje ponad stuletnią tradycję przetwórstwa wełny owczej oraz innych naturalnych surowców. Ciągły rozwój i poszukiwanie nowych zastosowań tego surowca wprowadziły firmę w nowe obszary biznesowe. Dzięki dotacji z Funduszy Europejskich Poltops uruchomił linie do produkcji włókniny biodegradowalnej COVELANA oraz nawozów organicznych „Fertilan” i „Ekofert”. Nawozy są wyprodukowane tylko z naturalnych składników niezbędnych dla prawidłowego wzrostu roślin oraz optymalnego plonowania. Zawierają ponad 90% masy organicznej, która jest podstawowym czynnikiem kształtującym żyzność gleby i budującym warstwę próchniczą. Dzięki właściwościom higroskopijnym ich stosowanie zapobiega skutkom suszy. Z kolei biodegradowalna włóknina ogranicza zachwaszczenie upraw. Zatrzymuje wody opadowe, zapobiega przesuszaniu gleby przez wiatr i zasklepianie jej przez ulewne deszcze, reguluje temperaturę gleby dzięki zatrzymywaniu ciepła. Zapewnia również czystość dojrzewających owoców, a po jej wykorzystaniu ulega biodegradacji.

Tytuł: Budowa linii produkcyjnych do wytwarzania produktów agroużytecznych w firmie Poltops Sp. z o.o.
Projektodawca: Poltops Sp. z o.o.

Sprawdź maila i potwierdź oddany głos
(również skrzynkę SPAM)

Już oddałeś głos na podany adres mail.