Centrum Edukacji Zawodowej przy ulicy Warszawskiej w Gorzowie Wlkp. w ramach Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu

Zgłaszający: Miasto Gorzów Wlkp.

Aby połączyć potencjał działających w mieście szkół technicznych oraz Centrum Kształcenia Zawodowego, w miejscu dawnego szpitala przy ul. Warszawskiej utworzono nowoczesny zespół średnich szkół zawodowych. W tym celu przeprowadzono kompleksową modernizację części obiektów poszpitalnych. Powstały też nowe budynki, w tym warsztatowy. W dobór jego wyposażenia zaangażowali się pracodawcy z regionu, z którymi szkoła ściśle współpracuje. Uczniowie korzystają z nowoczesnych pracowni ze sprzętem zbliżonym do tego, jakim dysponują współczesne firmy. Placówka jest nastawiona na nauczanie zawodów poszukiwanych na rynku pracy. CEZiB kształci w formach szkolnych i ustawicznych. Przeprowadza także egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe w kilku obszarach, m.in.: budowlanym, stolarskim, mechanicznym, automotive, transport-spedycja-logistyka, a także w licznych zawodowych kursach kwalifikacyjnych oraz kursach umiejętności zawodowych.

Tytuł: Centrum Edukacji Zawodowej przy ulicy Warszawskiej w Gorzowie Wlkp. w ramach Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu
Projektodawca: Miasto Gorzów Wlkp.

Sprawdź maila i potwierdź oddany głos
(również skrzynkę SPAM)

Już oddałeś głos na podany adres mail.