Dzienny Dom Pobytu Homini w Świebodzinie

Zgłaszający: Stowarzyszenie na rzecz Edukacji Pomost

Homini nie jest zwykłym domem opieki, jakich wiele w regionie. Od innych odróżnia go indywidualne podejście do każdej osoby z niepełnosprawnościami, uwzględniające różne potrzeby, możliwości i preferencje. Dzięki temu każdy podopieczny otrzymuje wsparcie dostosowane do jego sytuacji zdrowotnej i życiowej.  Program działalności ośrodka wzbogacono także o innowacyjne podejście do terapii i aktywności. Sięga się tu do różnych form sztuki – muzyki, plastyki i teatru. Ułatwia to podopiecznym wyrażać swoje emocje i rozwijać umiejętności w kreatywny sposób. Projekt był realizowany w latach 2019-2022 i skorzystało z niego 111 osób. Pomimo zakończenia finansowania większość działań jest nadal kontynuowana.

Tytuł: Dzienny Dom Pobytu Homini w Świebodzinie
Projektodawca: Stowarzyszenie na rzecz Edukacji Pomost

Sprawdź maila i potwierdź oddany głos
(również skrzynkę SPAM)

Już oddałeś głos na podany adres mail.