Inteligentne układy sensoryczne do zarządzania oświetleniem w rozwiązaniach od smart lighting do smart city. Badania i prototypowanie

Zgłaszający: BIOT Sp. z o.o.

 

Zarządzanie oświetleniem przestrzeni publicznej jest ważną częścią koncepcji budowy inteligentnych miast (smart city). Pomaga podnieść efektywność energetyczną, bezpieczeństwo i jakość życia mieszkańców, ale też obniżyć koszty. Przez prawie trzy lata zespół badawczy programistów i inżynierów z firmy BIOT opracowywał autorski program modernizacji systemów oświetlenia miast i dróg, który pozwala na osiągnięcie znacznych oszczędności energii. W ramach projektu przeprowadzono badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe. Zaowocowały one sześcioma innowacjami produktowymi i zgłoszeniem trzech wniosków patentowych.

Tytuł: Inteligentne układy sensoryczne do zarządzania oświetleniem w rozwiązaniach od smart lighting do smart city. Badania i prototypowanie
Projektodawca: BIOT Sp. z o.o.

Sprawdź maila i potwierdź oddany głos
(również skrzynkę SPAM)

Już oddałeś głos na podany adres mail.