Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zbąszynku

Zgłaszający: Gmina Zbąszynek

Nowa oczyszczalnia ścieków w Zbąszynku o przepustowości 1300 m³/dobę poprawiła jakość życia mieszkańców i ułatwiła rozwój gospodarczy. System kanalizacyjny został tak zaprojektowany, że umożliwia szybkie przyłączanie nowych zakładów prac, które otwierane są w gminie. W ramach projektu powstał reaktor biologiczny połączony z osadnikiem wtórnym i pompownią ścieków oczyszczonych, a także grawitacyjny zagęszczacz osadów. Postawiono budynek, w którym znajdują się urządzenia do mechanicznego oczyszczania ścieków oraz odwadniania i przeróbki osadów ściekowych. Pracownicy mają do dyspozycji budynek socjalny. Potrzeby energetyczne obiektu częściowo pokrywa nowa instalacja fotowoltaiczna. W jednej z hal uruchomiona została linia do produkcji nawozu organicznego z osadu ściekowego. Wszystkie urządzenia są całodobowo nadzorowane i na bieżąco sprawdzane, co zapewnia ich niezawodną pracę. Na terenie oczyszczalni zwraca uwagę czystość i porządek.

Tytuł: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zbąszynku
Projektodawca: Gmina Zbąszynek

Sprawdź maila i potwierdź oddany głos
(również skrzynkę SPAM)

Już oddałeś głos na podany adres mail.