Utworzenie Centrum Badania Biowęgla

Zgłaszający: International Chemical Company SA

Biowęgiel lubuskim produktem przyszłości

Tuż przy wjeździe do Lubuskiego Ośrodka Wdrożeń i Innowacji Uniwersytetu Zielonogórskiego w Kalsku k. Świebodzina w nowoczesnym budynku modułowym mieści się INSTYTUT BIOWĘGLA ICC SA. To pierwsza w Polsce placówka zajmująca się rozwojem technologii biowęglowch. Laboratorium Instytutu zajmuje się analizą jakościową zarówno surowców, jak i gotowych produktów biowęglowych oraz wytwarzaniem karbonizatu o właściwościach zbliżonych do grafenu. Ten fenomenalny materiał uzyskuje się w wyniku  termochemicznej konwersji biomasy, najczęściej odpadów roślinnych niewykorzystanych do innych celów. Zastosowanie biowęgla jest bardzo szerokie – w budownictwie, kosmetyce, energetyce, magazynowaniu energii czy medycynie. Sprawdza się on jednak przede wszystkim w rolnictwie jako nawóz naturalny, który korzystnie wpływa na jakość gleby. Dzięki swojej porowatej strukturze i ogromnej powierzchni zwiększa zdolność do zatrzymywania wody oraz składników odżywczych. Jest doskonałym siedliskiem dla mikroorganizmów tworzących bioróżnorodność i w konsekwencji zdrową oraz żyzną glebę. Ponadto biowęgiel zdeponowany w glebie jest długoterminowym magazynem CO2.

Centrum dysponuje własnym reaktorem do konwersji biomasy w temperaturze nawet do 900oC, a także nowoczesnym laboratorium wyposażonym w aparaturę do analiz fizykochemicznych surowców oraz produktów biowęglowych. Sprzęt obsługiwany przez doświadczonych analityków umożliwia precyzyjną kontrolę procesu wytwarzania. Pozwala też na bardzo szeroką modulację procesu, tym jednoczesną aktywację, by w efekcie uzyskać biowęgiel o własnościach wskazanych do konkretnego zastosowania.

Tytuł: Utworzenie Centrum Badania Biowęgla
Projektodawca: International Chemical Company SA

Sprawdź maila i potwierdź oddany głos
(również skrzynkę SPAM)

Już oddałeś głos na podany adres mail.