Wdrożenie zintegrowanego systemu brachyterapii HDR do kompleksowej opieki onkologicznej nad pacjentami Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o.

Zgłaszający: Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o.

Projekt umożliwił wyposażenie Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim w system do brachyterapii, służący istotnemu uzupełnieniu potencjału radioterapii w leczeniu nowotworów w różnych lokalizacjach. Brachyterapia to leczenie polegające na wprowadzeniu źródeł promieniowania do guza nowotworowego i bezpieczne podanie ekstremalnie wysokich dawek, bez uszkadzania sąsiadujących z guzem tkanek zdrowych. Źródło promieniowania może być usuwane po zabiegu (technika HDR) lub pozostawiane w guzie po leczeniu (technika ultra LDR).  Zakup systemu do brachyterapii umożliwił objęcie pacjentów szpitala w Gorzowie Wielkopolskim obiema technikami leczenia.  Gorzowski szpital jest jednym z pierwszych w kraju, w którym stosowana jest technika ultra LDR. Umożliwia ona leczenie raka prostaty poprzez jednorazowe napromienianie wymagające jedynie jednodniowej hospitalizacji.

Tytuł: Wdrożenie zintegrowanego systemu brachyterapii HDR do kompleksowej opieki onkologicznej nad pacjentami Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o.
Projektodawca: Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o.

Sprawdź maila i potwierdź oddany głos
(również skrzynkę SPAM)

Już oddałeś głos na podany adres mail.