Polityka Prywatności

Strona www.FEwartezachodu.pl (dalej: Strona) powstała, aby promować konkurs „Fundusze Europejskie warte zachodu”, organizowany przez firmę Smartlink na podstawie umowy zawartej z Województwem Lubuskim, Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego z siedzibą w Zielonej Górze.

Właścicielem i jednocześnie administratorem danych osobowych przetwarzanych na tej Stronie jest Smartlink Sp. z o.o., adres siedziby: ul. Wieniawskiego 5/9, 61-712 Poznań, KRS: 0000263140, NIP: 7811787500, REGON: 300367777, adres poczty elektronicznej: biuro@smartlink.pl (dalej: Administrator).

Gromadzenie danych

Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem Strony są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane również RODO).

Administrator dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających Stronę.

Wszelkie dane pochodzące od użytkowników gromadzone są na trzy sposoby:

  1. informacje dobrowolnie wprowadzone w formularzu zgłoszeniowym;
  2. informacje dobrowolnie podane przez biorących udział w głosowaniu internetowym;
  3. informacje uzyskiwane automatycznie podczas korzystania ze strony: pliki tekstowe (ang. „cookies”) wysyłane do komputera użytkownika podczas odwiedzania strony internetowej.

Wykorzystywanie danych

Wszelkie dane użytkowników uzyskane za pośrednictwem Strony przeznaczone są wyłącznie na użytek Administratora. Dane te nie będą udostępniane innym instytucjom, organizacjom, osobom, z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu Konkursu „Fundusze Europejskie warte zachodu”.

Administrator zapewnia użytkownikom Strony realizację uprawnień wynikających z przepisów art. 32 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.), w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo odwołania w każdym czasie zgody na przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących, prawo żądania aktualizacji danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy.

Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić swoje strony internetowe przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich.

Dane osobowe, przetwarzane w zbiorze danych osobowych, będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż 30 dni roboczych od dnia zakończenia obowiązywania okresu archiwizowania danych, o którym mowa w art. 140 ust. 1 rozporządzenia ogólnego oraz art. 23 ust. 3 ustawy wdrożeniowej lub od dnia wygaśnięcia zobowiązań wynikających z innego przepisu prawa, w tym ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U.2018.217, ze zm.) – o ile przetwarzanie powierzonych do przetwarzania danych osobowych jest niezbędne do spełnienia obowiązku wynikającego z tego przepisu prawa.

Informujemy również, że podane nam przez Państwa dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane zgodnie z art. 22 RODO.

Administrator zapewnia Użytkownikom prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Informujemy także, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.