Zwycięzcy i nominowani w powiatach

Ostatnie spotkanie na etapie powiatowym odbyło się 9 października w Muzeum Ziemi Lubuskiej
w Zielonej Górze. Tym razem Kapituła Konkursu nominowała 11 projektów. W każdej kategorii wyłoniony został zwycięzca.

Atrakcyjny region

Zwycięzca w kategorii Atrakcyjny region:

 • Regionalne Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze za projekt:

Rozbudowa i nadbudowa budynku Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze wraz z restauracją zabytkowego parku

Nominacje:

 • Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP, w którego imieniu działa Oddział Wojewódzki Związku OSP RP Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze za projekt:
  Tworzenie systemu ratownictwa i ochrony przed pożarami, powodziami i innymi zagrożeniami poprzez doposażenie OSP w samochody ratowniczo-gaśnicze i specjalistyczny sprzęt ratowniczy – etap II.
 • Lubuski Teatr w Zielonej Górze za projekt:
  Modernizacja Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze

Inteligentny region

Zwycięzca w kategorii Inteligentny region:

 • BIOT Sp. z o. o. za projekt:
  Inteligentne układy sensoryczne do zarządzania oświetleniem w rozwiązaniach od smart lighting do smart city. Badania i prototypowanie

Nominacje:

 • LUG Light Factory Sp. z o.o. za projekt:
  Badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe nad opracowaniem rozwiązań oświetleniowych w zakresie personalizacji oświetlenia, z uwzględnieniem chronobiologii – możliwych do implikacji w innowacyjnych oprawach oświetleniowych.
 • ADALMAR Małgorzata Wojciechowska-Rucińska za projekt:
  Rozwój przedsiębiorstwa ADALMAR Małgorzata Wojciechowska-Rucińska w wyniku wprowadzenia innowacyjnych usług.

Społeczny region

Zwycięzca w kategorii Społeczny region:

 • Centrum Usług Opiekuńczych za projekt:
  Zacznij działać z CUO-Power

Nominacje:

 • Zielonogórski Ośrodek Kultury za projekt:
  Przebudowa Archiwum w Starym Kisielinie na potrzeby Zielonogórskiego Ośrodka Kultury

Zdrowy region


Zwycięzca w kategorii Zdrowy region:

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze za projekt:
  Zielone gospodarstwa opiekuńcze

Nominacja:

 • Chorągiew Ziemi Lubuskiej ZHP za projekt:
  Harcerski Klub Seniora

Zielony region

Zwycięzca w kategorii Zielony region:

 • Oś Eko Sp. z o.o. za projekt:
  Badania nad zmniejszeniem śmiertelności zwierząt w trakcie trwania budowy na inwestycjach liniowych (drogi, gazociągi, koleje) poprzez stworzenie innowacyjnych pułapek żywołownych dla przedstawicieli herpetofauny

6 października odbyliśmy przedostatnie spotkanie podsumowujące konkurs na etapie powiatowym w powiecie zielonogórskim. Tym razem gościliśmy w Sulechowie w dawnym Zborze kalwińskim w kawiarni Delicjusz. Kapituła konkursu nagrodziła 16 nominowanych, spośród których wyłoniono zwycięzców każdej kategorii. Oto oni:

Atrakcyjny region

Zwycięzca w kategorii Atrakcyjny region:

 • Gmina Czerwieńsk za projekt:
  Wsparcie kapitału przyrodniczego regionu poprzez restaurację Zabytkowego Parku Dworskiego w Laskach w gminie Czerwieńsk

Nominacje:

 • Fundacja Pałac Bojadła za projekt:
  Rewitalizacja Pałacu w Bojadłach wraz z adaptacją na cele kulturalne
 • Gmina Sulechów za projekt:
  Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry – gmina Sulechów: Etap Cigacice – Kalsk

Inteligentny region

Zwycięzcy w kategorii Inteligentny region:

 • Agrapak Sp. z o.o. za projekt:
  Opracowanie na terenie miejscowości Łagodzin innowacyjnej technologii wytwarzania „siary idealnej” dla cieląt” i „siary suplement diety dla ludzi”
 • Ensore Sp. z o. o. SKA za projekt:
  Nowatorska technologia wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej z biomasy

Nominacje:

 • Gmina Czerwieńsk za projekt:
  Wdrożenie kompleksowego pakietu IT dla mieszkańców Gminy Czerwieńsk poprzez budowę zintegrowanego systemu informatycznego
 • Gmina Świdnica za projekt:
  Tworzenie i wdrożenie interaktywnych usług administracji elektronicznej w instytucjach publicznych i powiązanego z nimi elektronicznego obiegu dokumentów w Gminie Świdnica

Społeczny region

Zwycięzca w kategorii Społeczny region:

 • Gmina Świdnica z projekt:
  Nowe miejsca dla przedszkolaków w gminie Świdnica

Nominacje:

 • Niepubliczne Przedszkole w Zaborze „Zielona nutka” Beata Senyk za projekt:
  Startuj z nami w lepsze jutro
 • Gmina Świdnica za projekt:
  Gmina Świdnica wspiera maluchy

Zdrowy region

Zwycięzca w kategorii Zdrowy region:

 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze
  za projekt: Młodzi gotowi na przyszłość

Nominacje:

 • Gmina Sulechów za projekt:
  Modernizacja budynku Centrum Usług Socjalnych w Kruszynie wraz z zagospodarowaniem terenu – etap I: Termomodernizacja budynku CUS w Kruszynie
 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulechowie za projekt:
  Sprawni w pracy – sulechowski program rehabilitacji zdrowotnej

Zielony region

Zwycięzca w kategorii Zielony region:

 • Gmina Sulechów za projekt:
  Rewitalizacja parku przy ul. Kościuszki w Sulechowie

Nominacje:

 • Gmina Nowogród Bobrzański za projekt:
  Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Drągowinie
 • Gmina Świdnica za projekt:
  Budowa i modernizacja systemu kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Świdnica wraz z zapewnieniem wysokiej efektywności eksploatacyjnej system ściekowego oraz jego adaptacyjności do zmian klimatu

 

2 października spotkaliśmy się w Centrum Kultury „Zamek” w Kożuchowie, by poznać nominowanych i wyłonić zwycięzców z powiatów nowosolskiego i wschowskiego.

Atrakcyjny region

Zwycięzca w kategorii Atrakcyjny region:

 • Powiat Nowosolski za projekt:
  Kolej na rower – Budowa ścieżek rowerowych w ramach rozwoju transportu ekologicznego na terenie powiatu nowosolskiego

Nominacja:

 • Gmina Nowa Sól za projekt:
  Wsparcie kapitału przyrodniczego regionu poprzez udostępnianie zasobów przyrodniczych w gminie Nowa Sól

Inteligentny region

Zwycięzca w kategorii Inteligentny region:

 • Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Nowej Soli za projekt:
  Budowa systemu informacji przestrzennej (GIS) oraz platformy e-usług dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Nowej Soli

Nominacja:

 • PRO-TECH Binkowski Sp. z o.o.  za projekt:
  Rozbudowa zakładu produkcyjnego firmy PRO-TECH – etap I, w ramach poddziałania 1.5.1 Rozwój sektora MŚP – wsparcie dotacyjne

Społeczny region

Zwycięzca w kategorii Społeczny region:

 • Gmina Kożuchów/Przedszkole Miejskie nr 1 za projekt:
  Kożuchów dzieciom 5 – dzieci przyszłości

Nominacje:

 • PPUH Szpiczakowski Stanisław/Akademia Malucha Przedszkole Montessori  za projekt:
  Pomóżmy dzieciom, by każde z nich stało się tym, kim stać się może – edycja I, II, III
 • Gmina Otyń za projekt:
  Poprawa jakości edukacji przedszkolnej w gminie Otyń

Zdrowy region

Zwycięzca w kategorii Zdrowy region:

 • Stowarzyszenie Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Pomóż, nie będę sam” w Nowej Soli za projekt:
  Nasze mieszkanie, nasza przyszłość

Zielony region

Zwycięzca w kategorii Zielony region:

 • Gmina Sława za projekt:
  Rewaloryzacja parku miejskiego w Sławie

Nominacja:

 • Gmina Kożuchów za projekt:
  Termomodernizacja obiektów oświatowych w Kożuchowie

29 września spotkaliśmy się w Folwarku zamkowym w Żarach, gdzie gościliśmy beneficjentów z powiatu żarskiego. I tym razem nikt do końca nie wiedział, kto w danej kategorii został laureatem. Przyjemna atmosfera, przyjazne rozmowy towarzyszyły nam do końca tego spotkania. Ale najważniejsi byli zwycięzcy. Poznajmy ich.

Atrakcyjny region

Zwycięzca w kategorii Atrakcyjny region:

 • Gmina Łęknica za projekt:
  Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez kampanię promocyjną z wykorzystaniem potencjału turystycznego i gospodarczego Światowego Geoparku UNESCO Łuk Mużakowa oraz Parku Mużakowskiego o zasięgu krajowym i międzynarodowym

Inteligentny region

Zwycięzca w kategorii Inteligentny region

 • Fundacja Natura Polska za projekt:
  Wdrożenie zintegrowanej platformy e-usług w partnerskich gminach powiatu żarskiego i żagańskiego

Społeczny region

Zwycięzca w kategorii Społeczny region:

 • Gmina Żary za projekt:
  Rewitalizacja zespołu parkowo-folwarcznego w Żarach wraz z utworzeniem Centrum Usług Społecznych

Nominacje:

 • Gmina Żary za projekt:
  Mamo, Tato! Chcę do przedszkola! Rozwój wychowania przedszkolnego w gminie Żary
 • Gmina Trzebiel za projekt:
  Rewitalizacja Rynku w Trzebielu

Zdrowy region

Zwycięzca w kategorii Zdrowy region:

 • Gmina Trzebiel/Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebielu za projekt:
  Bardziej samodzielni! – Gmina Trzebiel wspiera osoby wykluczone

Zielony region

Zwycięzca w kategorii Zielony region:

 • Gmina Łęknica za projekt:
  Rewitalizacja budynku przemysłowego znajdującego się przy ul. Tadeusza Kościuszki w Łęknicy w celu dostosowania go do pełnienia nowej funkcji Centrum Kulturalno-Edukacyjnego Światowego Geoparku UNESCO Łuk Mużakowa

Nominacja:

 • Gmina Jasień za projekt:
  Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Jasieniu: Przedszkola przy ul. Ogrodowej 7 i Urzędu Miasta przy ul. XX-lecia 20

Nominacja:

 • Szpital na Wyspie Sp. z o.o. za projekt:
  Zmiana konwencjonalnego zasilania w ciepło i energię elektryczną na jednostkę kogeneracyjną, z wykorzystaniem innowacyjnego sposobu sterowania przy dynamicznie zmiennym poborze energii elektrycznej

27 września spotkaliśmy się w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Słubicach, by poznać laureatów i nominowanych z powiatów słubickiego i sulęcińskiego.

Atrakcyjny region

Zwycięzca w kategorii Atrakcyjny region:

 • Powiat Słubicki za projekt:
  Zielona Przystań powiatu

Społeczny region

Zwycięzca w kategorii Społeczny region:

 • Gmina Słońsk za projekt:
  Dobre przedszkole

Zdrowy region

Zwycięzca w kategorii Zdrowy region:

 • NZOZ Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach Sp. z o.o. za projekt
  Sprawni w pracy, sprawni w życiu

Nominacja:

 • Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno-Kardiologiczny w Torzymiu Sp. z o.o. za projekt:
  Program wczesnej profilaktyki nowotworowych chorób płuc „Zdrowe Płuca Lubuszan” realizowany w Lubuskim Centrum Pulmonologii w Torzymiu

Zielony region

Zwycięzca w kategorii Zielony region

 • Gmina Krzeszyce za projekt:
  Termomodernizacja, przebudowa i rozbudowa Zespołu Edukacyjnego w Kołczynie

25 września nagradzaliśmy zwycięzców z powiatu żagańskiego. Nie zawiedli nas beneficjenci, zaproszeni goście oraz przedstawiciele urzędów. Spotkanie odbyło się w przyjaznej atmosferze; była to okazja do porozmawiania na temat funduszy europejskich, wymiany poglądów i refleksji. I choć każdy mógł poczuć się zwycięzcą, kapituła konkursu wskazała, kto wygrał w poszczególnych kategoriach. Poznajmy ich.

Atrakcyjny region

Zwycięzca w kategorii Atrakcyjny region:

 • Gmina Szprotawa –Urząd Miejski w Szprotawie za projekt:
  Przebudowa z rozbudową dawnego budynku klasztoru Magdalenek, przy ul. plac Kościelny 2 w Szprotawie na Centrum Aktywności Społecznej

Nominacje:

 • Gmina Iłowa za projekt:
  Przebudowa Miejskiej Biblioteki Publicznej w Iłowej wraz z utworzeniem sali multimedialnej – wiedza i magia
 • Gmina Żagań za projekt:
  Rewitalizacja zabytkowego pałacyku przy ul. Jana Pawła II 7 w Żaganiu wraz z otoczeniem w celu nadania nowych funkcji społecznych

Inteligentny region

Zwycięzca w kategorii Inteligentny region:

 • Gmina Iłowa za projekt:
  Rozwój elektronicznych usług dla ludności – tworzenie i wdrożenie interaktywnych usług administracji elektronicznej w gminie Iłowa

Społeczny region

Zwycięzca w kategorii Społeczny region:

 • Gmina Iłowa za projekt:
  Poprawa infrastruktury edukacji przedszkolnej w gminie Iłowa

Nominacje:

 • Gmina Gozdnica/Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gozdnicy za projekt:
  Edukacja bez barier równy dostęp do edukacji przedszkolnej – projekty realizowane poza formułą ZIT.
 • Gmina Żagań za projekt:
  Poprawa jakości kształcenia w Żarsko-Żagańskim Obszarze Funkcjonalnym

Zielony region

Zwycięzca w kategorii Zielony region:

 • Poltops Sp. z o.o. za projekt:
  Budowa linii produkcyjnych do wytwarzania produktów agroużytecznych w firmie Poltops Sp. z o.o.

Nominacje:

 • Gmina Gozdnica za projekt:
  Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i deszczową wraz z przebudową stacji uzdatniania wody
 • Gmina Iłowa za projekt:
  Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Jankowej Żagańskiej

 

22 września spotkaliśmy się w auli Państwowej Szkoły Muzycznej w Świebodzinie, by nagrodzić nominowanych i laureatów z powiatu świebodzińskiego. Przedstawiciele beneficjentów, wójtowie, burmistrzowie i przedsiębiorcy zebrali się, by wspólnie oklaskiwać wyłonionych zwycięzców w poszczególnych kategoriach. Poznajmy ich:

Atrakcyjny region

Zwycięzca w kategorii Atrakcyjny region:

 • Gmina Łagów za projekt:
  Zagospodarowanie Parku Przyzamkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Łagowie

Inteligentny region

Zwycięzca w kategorii Inteligentny region:

 • International Chemical Company SA za projekt:
  Utworzenie Centrum Badania Biowęgla

Społeczny region

Zwycięzca w kategorii Społeczny region:

 • Stowarzyszenie na rzecz Edukacji „Pomost”. Partnerzy: Zakład Doskonalenia Zawodowego Sp. z o.o. – Trzciel, Zakład Doskonalenia Zawodowego – Poznań za projekt:
  Klub dziecięcy Baja Land

Nominacje:

 • Stowarzyszenie na rzecz Edukacji „Pomost”  za projekt
  CIS jako perspektywa zmiany
 • Gmina Szczaniec za projekt:
  Klub Malucha – utworzenie 20 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w gminie Szczaniec

Zdrowy region

Zwycięzca w kategorii Zdrowy region:

 • Stowarzyszenie na rzecz Edukacji „Pomost” za projekt:
  Dzienny Dom Pobytu Homini w Świebodzinie

Nominacja:

 • Stowarzyszenie na rzecz Edukacji „Pomost”, Partnerzy: Mariusz Komin, Ogólnopolskie Stowarzyszenie „Joker” za projekt:
  Krok do przodu

Zielony region

Zwycięzca w kategorii Zielony region:

 • Gmina Zbąszynek za projekt:
  Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zbąszynku

Nominacje:

 • Zakład Wodociągów Kanalizacji i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świebodzinie za projekt:
  Budowa instalacji kogeneracyjnej dla ZWKiUK w Świebodzinie
 • Zakład Wodociągów Kanalizacji i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świebodzinie za projekt:
  Budowa instalacji fotowoltaicznych na niektórych obiektach wodociągowo-kanalizacyjnych ZWKiUK Sp. z o.o.

 

19 września spotkaliśmy się w  klimatycznym miejscu, w Zamku Piastowskim w Krośnie Odrzańskim, by oklaskiwać nominowanych i zwycięzców z powiatu krośnieńskiego. Dobry humor, ale również emocje towarzyszyły nam aż do ogłoszenia zwycięzców. Poznajmy ich:

Zwycięzcy i nominowani

Atrakcyjny region

Zwycięzca w powiecie krośnieńskim w kategorii Atrakcyjny region:

 • Gmina Krosno Odrzańskie za projekt:
  Rozwój terenów zielonych w Krośnie Odrzańskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Społeczny region

Zwycięzca w powiecie krośnieńskim w kategorii Społeczny region:

 • Gmina Dąbie za projekt:
  Gmina Dąbie wspiera maluchów

Nominacja:

 • Gmina Dąbie za projekt:
  Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w gminie Dąbie

 

 

Za nami kolejne emocjonujące i wzruszające spotkanie, podczas którego poznaliśmy zwycięzców z powiatów strzelecko-drezdeneckiego i międzyrzeckiego. Tym razem spotkaliśmy się 12 września w Strzelcach Krajeńskich. Gościliśmy w  Strzeleckim Ośrodku Kultury, miejscu bardzo przyjaznym i niezwykle urokliwym.

Zwycięzcy i nominowani

Atrakcyjny region

Zwycięzca w powiecie strzelecko-drezdeneckim w kategorii Atrakcyjny region:

 • Gmina Strzelce Krajeńskie za projekt:
  Renowacja średniowiecznych murów obronnych wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych oraz zabytkowego Spichlerza w Strzelcach Krajeńskich

Nominacja:

 • Gmina Strzelce Krajeńskie
  Wsparcie działań w zakresie ochrony zasobów przyrodniczych i zachowanie równowagi między ofertą turystyczno-rekreacyjną nad Jeziorem Klasztorne Górne w Strzelcach Krajeńskich

Społeczny region

Zwycięzca w powiecie strzelecko-drezdeneckim w kategorii Społeczny region:

 • Gmina Dobiegniew za projekt
  Modernizacja kształcenia zawodowego w gminie Dobiegniew

Nominacje:

 • Gmina Skwierzyna
  Modernizacja kształcenia zawodowego w gminie Skwierzyna
 • Gmina Dobiegniew
  Poszerzenie oferty zajęć przedszkolnych z uwzględnieniem potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w Przedszkolu Baśniowa Kraina w Dobiegniewie

Zdrowy region

Zwycięzca w powiecie strzelecko-drezdeneckim w kategorii Zdrowy region:

 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Drezdenku za projekt:
  Usługi społeczne dla mieszkańców powiatu strzelecko-drezdeneckiego

Zielony region

Zwycięzca w powiecie międzyrzeckim w kategorii Zielony region:

 • Gmina Międzyrzecz za projekt:
  Termomodernizacja wraz z montażem OZE Szkoły Podstawowej nr 3 w Międzyrzeczu

Nominacja:

 • Gmina Strzelce Krajeńskie
  Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 900 kW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 102/1 i 103 położonych w obrębie ewidencyjnym nr 0019 – Sławno gmina Strzelce Krajeńskie

 

Uroczystość ogłoszenia zwycięzców z Gorzowa Wielkopolskiego odbyła się  8 września w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim.

Atrakcyjny region

Zwycięzca w  Gorzowie Wlkp. w kategorii Atrakcyjny region:

 • Teatr im. J. Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim za projekt:
  Rozbudowa budynku Teatru wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach projektu Ochrona i zachowanie zasobów dziedzictwa kulturowego Teatru im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim na potrzeby rozwoju turystyki

Inteligentny region

Zwycięzca w  Gorzowie Wlkp. w kategorii Inteligentny region:

 • Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa w Gorzowie Wlkp. za projekt:
  Profesjonalizacja usług ZIPH w Gorzowie Wlkp. poprzez utworzenie Lubuskiego Centrum Przedsiębiorczości

Nominacje:

 • Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa w Gorzowie Wlkp. za projekt:
  Z bonem po innowacje 3.0!
 • Zakład Mechaniczny „Mestil” Sp. z o.o.  za projekt:
  Wdrożenie własnych wyników badań w zakresie wprowadzenia nowej linii pneumatycznych wałów rozprężnych dla przemysłu

Społeczny region

Zwycięzca w  Gorzowie Wlkp. w kategorii Społeczny region:

 • Miasto Gorzów Wlkp. za projekt:
  Centrum Edukacji Zawodowej przy ulicy Warszawskiej w Gorzowie Wlkp. w ramach Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu

Nominacje:

 • Miasto Gorzów Wlkp. za projekt:
  Zawodowcy w Gorzowie 2.0.
 • Przedszkole Niepubliczne Akademia Smyka Renata Szostak za projekt:
  Przebojowe Przedszkolaki

Zdrowy region

Zwycięzca w Gorzowie Wlkp. w kategorii Zdrowy region:

 • Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o. za projekt:
  Wdrożenie zintegrowanego systemu brachyterapii HDR do kompleksowej opieki onkologicznej nad pacjentami Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. Sp. z o. o.

Nominacje:

 • Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o. za projekt:
  Wdrożenie robotycznych systemów wsparcia zabiegów chirurgicznych na Głównym Bloku Operacyjnym Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. sp. z o. o. – etap I.
 • Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy za projekt:
  Rehabilitacja medyczna osób pracujących i powracających do pracy w zakresie schorzeń układu ruchu i obwodowego układu nerwowego związanych z wykonywaną pracą

Zielony region

Zwycięzca w Gorzowie Wlkp. w kategorii Zielony region:

 • Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o. za projekt:
  Zmiana konwencjonalnego zasilania w ciepło i energię elektryczną na jednostkę pracującą w wysokosprawnej kogeneracji – trigeneracji z wykorzystaniem innowacyjnych sposobów sterowania zwiększającej bezpieczeństwo w ciągłości zasilania w energię elektryczną oraz cieplną szpitala

 

Zwycięzców z powiatu gorzowskiego poznaliśmy 4 września podczas uroczystego spotkania w Gminnym Ośrodku Kultury w Kłodawie. Gościom towarzyszyły pozytywne emocje i wyśmienity humor. Wszystkie nagrodzone projekty realizowane były z wielką pasją, zaangażowaniem i miały bardzo wysoki poziom. Z całą pewnością  wniosą ogromny wkład w promocję regionu.

Zwycięzcy i nominowani:

Atrakcyjny region

Zwycięzca w powiecie gorzowskim w kategorii Atrakcyjny region:

 • Lubuskie Stowarzyszenie Miłośników Browarnictwa za projekt:
  Stara Słodownia – Skarbnicą Wiedzy, Smaków i Zapachów

Nominacje:

 • Gmina Kłodawa
  Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu
 • Gmina Santok
  Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejscowości Santok

Inteligentny region

Zwycięzca w powiecie gorzowskim w kategorii Inteligentny region:

 • Browar Witnica Spółka Akcyjna za projekt:
  Wdrożenie wyników badań w zakresie innowacyjnych rozwiązań technologicznych i produktowych w Browarze Witnica

Społeczny region

Zwycięzca w powiecie gorzowskim w kategorii Społeczny region:

 • Gmina Kłodawa za projekt:
  Utworzenie żłobka w Kłodawie

Nominacja:

 • Gmina Bogdaniec
  Przebudowa, rozbudowa i modernizacja budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Bogdańcu wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu

Zielony region

Zwycięzca w powiecie gorzowskim w kategorii Zielony region:

 • Gmina Bogdaniec za projekt:
  Budowa ścieżek rowerowych i infrastruktury dla komunikacji zbiorowej w gminie Bogdaniec

Nominacje:

 • Gmina Santok
  Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Santok–Stare Polichno
 • Gmina Kłodawa
  Rozwój ekologicznego transportu na terenie gminy Kłodawa poprzez budowę ścieżek rowerowych – etap III Kłodawa–Mironice